You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Algemene verkoopvoorwaarden op afstand

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

XS aangepaste bvba bedoelde 'XS CUSTOM'
Boulevard Joseph Tirou 153
6000 CHARLEROI
BTW BE 0629.768.144

2. ALGEMENE INFORMATIE EN DEFINITIES

Alleen deze verkoopvoorwaarden gelden voor verkoop op afstand (uitsluitend beoefend online) uitgevoerd door XS aangepast aan haar eindgebruikers.

Zij passen de uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs die op alle goede beheersing die zou uitgaan van de koper.

XS aangepaste behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen.

De lopende overeenkomsten blijven evenwel onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment waarop de verkoop is voltooid.

Met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden, in een formaat dat het kan opslaan of afdrukken.

De overeenkomst is uitsluitend in de Franse taal.

Later informatie delen gebeurt ook in deze taal.

De klant zal niet zitten kundig te profiteren van zijn gebrek aan kennis van de taal om in te roepen van de niet-toepassing van één of meerdere voorwaarden.

In dit geval van toepassing op de verkoop aan de 'consument', dat is te zeggen om iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet in de commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

3. SLUITING VAN DE VERKOOP HEEFT AFSTAND

Om te boeken of een product online bestelt, moet de klant het toevoegen aan de mand.

Vervolgens kiest hij de methode van levering, hij vullingen zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van een verplicht elektronisch adres, en hij koos een betalingsmethode.

Tot slot de boeking of de order, moet de klant Klik op de knop "afrekenen" en de betaling.

De catalogus van producten en hun beschrijving op https://www.xscustom.be, is niet een aanbod als zodanig.

Het is daarom onvoldoende om te boeken of om een product op de site van de XS aangepast voor de vorming van de koopovereenkomst te bestellen.

De verkoopovereenkomst zal worden zeker geconcludeerd dat na ontvangst van de bevestiging van XSCUSTOM e-mail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant, XS aangepaste behoudt zich het recht aanvullende informatie te vragen en te weigeren van uitvoering van de bestelling, indien geen adequaat antwoord.

MAAT XS kunt weigeren elke bestelling door een minderjarige.

Dit is ook van toepassing als een kennelijke fout had ingevoerd in de omschrijving van een product of een aanduiding van de prijs op de website, en dit ondanks de grote maat XS aandacht aan de juistheid van de informatie.

Overmacht, XS aangepaste behoudt het recht om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een geval van overmacht of het contract definitief te beëindigen.

4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Het exclusieve eigendom van XS aangepaste, blijven verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen tot volledige betaling van onze facturen.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, zijn alle risico's van verlies en schade met betrekking tot de goederen overgedragen aan de klant zo spoedig nemen bezit.

5 PRIJS

Prijzen zijn inclusief BTW en alle andere belastingen en bijdragen opgenomen.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website zijn opgenomen. Echter de prijzen kunnen variëren.

Wanneer u een bestelling plaatst, is de effectieve prijs voor deze aankoop de prijs van kracht op het tijdstip van deze bestelling.

Standaard leverings- en verzendkosten zijn gratis, tenzij expliciet anders vermeld.

6 BETALING

Voor haar online bestellen kan de klant zijn betaling uitsluitend via het betalingssysteem van "PAYPAL"

7. LEVERING EN INSTALLATIE

Alle producten worden geleverd op het adres of op het punt van verwijdering aangegeven door de klant. Voor de veiligheid van de klant, kan bewijs van de identiteit van de client (of een kopie) worden aangevraagd tijdens de levering. De klant tekent voor ontvangst.

Levering aan huis is in principe via een e-mailservice openbare of particuliere (alleen de grond-
de-Chaussee).

In de afwezigheid van de klant, de mailbestanden in zijn mailbox een aankondiging, vermelding van de plaats van opname ("Positie" of andere) waarin de klant zijn goederen op vertoon van hun identiteitskaart kunt ophalen. Het heeft te maken dit keer vermeld in de aankondiging.

8. DE LEVERTIJD

Voor artikelen in voorraad op moment van bestelling vindt u één of meerdere data van levering aan de klant, die uiteindelijk een keuze kan maken. Voor een punt van de levering van intrekking, wordt de endeans die de opdracht beschikbaar zal zijn aangegeven.

Voor artikelen die niet in voorraad op het moment van de bestelling, overeengekomen een maximum van 15 werkdagen levertijd van kracht, is tenzij uitdrukkelijk anders.

Zodra de eenheid stock is, contact XS CUSTOM de klant als een datum voor levering in geval van verzending aan het huisadres wilt instellen.

MAAT XS is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor late levering of een niet-levering door de aangewezen transporteur.

In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de producten, waarvoor de klant levert het bewijs van ontvangst.

9 CONTACT

Voor eventuele opmerkingen over zijn bestelling, kan de klant XS aangepaste contacteren door een e-mail te sturen naar info@xs-custom.com.

Elke claim op zichtbare schade aan de verpakking van de goederen moet, rekening worden gehouden worden op de levering de levering documenten per post vermeld.

De aanspraken op schade of defecten op dezelfde goederen geschiedt per e-mail aan info@xs-custom.com, altijd binnen 24 uur na levering.

10. DE VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE VOOR CONSUMENTEN

Voor de consument is de wettelijke garantie van 2 jaar handhaving. De garantie is voor niet-gebruikers, één jaar.

A deze garantie dekt alleen de gebreken die bestaan op het tijdstip van de levering van de goederen.

Zijn dus uitgesloten:

  • Directe of indirecte schade veroorzaakt aan de eenheid na levering (b.v. door oxidatie, schokken, falls,...);
  • De vervanging van onderdelen of toebehoren, met inbegrip van regelmatige verlenging is noodzakelijk;
  • Schade ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • Defecten veroorzaakt uitdrukkelijk of door nalatigheid, door een geen verstandige behandeling, onjuist onderhoud, or use abnormale of niet voldoen aan de voorschriften van de fabrikant;
  • De schade veroorzaakt door een commerciële, professionele of collectief gebruik.

(B) het gebrek aan overeenstemming moet binnen twee maanden na zijn bevindingen worden gerapporteerd.

(C) verzoeken om interventie moet worden gericht aan onze klantendienst.

(D) in het geval van tussenkomst door een derde partij die niet door XS CUSTOM is aangewezen, wordt de garantie geannuleerd.

(E) de terms of service geldt voor reparaties.

De huidige voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen op dit gebied.

11. HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt alleen voor afstand tot consumenten retail.

Deze bepaling dus geldt niet voor eenieder als onderdeel van haar commerciële, industriële, ambachtelijke of beroepsactiviteit of rechtspersonen.

De consument kan de overeenkomst opzeggen zonder te rechtvaardigen zijn besluit, binnen 14 dagen vanaf de datum van aflevering.

De klant heeft de keuze:

  • (A) hetzij meldde hij producten, vergezeld van de factuur of na ontvangst op het hoofdkantoor van XS aangepaste, binnen 14 dagen vanaf de datum van aflevering.
  • (B) of het communiceert schriftelijk binnen 14 dagen vanaf de datum van aflevering, zijn besluit van intrekking: ofwel per e-mail naar het e-mail adres info@xs-custom.com volgende, hetzij per post naar het adres van XS aangepaste BVBA, Boulevard Joseph Tirou 153, B-6000 CHARLEROI, BELGIË.


XS aangepaste stuurt u een e-mail bevestiging na ontvangst van uw beslissing in te trekken en na ontvangst van de eenheid.

De producten moeten worden teruggegeven, voor zover mogelijk, in hun originele verpakking, met alle toebehoren, en in hun land van herkomst. De klant is verantwoordelijk voor de afschrijving van producten als gevolg van de behandeling dan wat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van deze producten is. De klant is ook vereist voor het respecteren van de producten en met zorg behandeld.

Binnen 14 dagen na mededeling op XS maat van de klant van de beschikking tot intrekking, via dezelfde betalingsmethode gebruikt door de klant bij aankoop van alle betaalde bedragen worden terugbetaald (verminderd vervoerskosten en de) boven de afschrijving, indien van toepassing).

Geen contant geld restitutie mag echter niet, worden verkregen uit het deel van XS aangepast.

XS aangepaste behoudt zich het recht op de restitutie uitstellen tot het herstel van de eigenschap, of totdat de consument het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

12 BEWIJS

De partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen (e-mail, back-up,...).

13 KLACHTEN EN GESCHILLEN VAN OM HET EVEN WELK

Voor klachten, kan de klant gelden rechtstreeks aan de consument-Service:

XS aangepaste klantenservice
Boulevard Joseph Tirou 153)
E-mail: info@xs-custom.com
De klant kan ook van toepassing op de online ODR-platform van de EuropeseCommissie: http://ec.europa.eu/odr

14. TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen zijn onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

15. DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

Deze afstand verkoop voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/12/2017.